اداره آموزش و پرورش ناحیه چهار قم
جمعه ۱ بهمن ۱۴۰۰ (۱۴۰۰/۱۱/۰۱)
Friday , (2022/1/21)
سرویس های میز خدمت

ثبت شكایت

فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید


آدرس: قم - سالاریه-میدان پیچک - آموزش و پرورش ناحیه 4 قم
کدپستی : 3716963674 نمابر : 02532942427
سايت:http://n4.qom.medu.ir
Copyright © 1399 Shakhes Rayane Sepahan
Ver : (6.4.4)
tell : 031-33383841
Email : Poshtibani@ShakhesRayane.ir